Kluczowym obszarem działalności firmy TOM TEST jest świadczenie specjalistycznych usług badań nieniszczących dla przemysłu lotniczego i metalurgicznego. Firma specjalizuje się w badaniu nowoczesnych materiałów kompozytowych używanych w przemyśle lotniczym i wdrażaniu zaawansowanych technik badawczych oraz aparatury pomiarowej.

Drugim obszarem działalności firmy są usługi konsultacyjne i szkoleniowe z technik badań nieniszczących.

Współpracujemy z certyfikowanym specjalistą badań nieniszczących w metodzie UT-3, RT-3.

Posiadam wieloletnie doświadczenie w technice badań nieniszczących, a w szczególności w technice Phased Array oraz badań połączeń klejonych. Swoją wiedzę w zakresie teorii i praktyki w NDT zdobyłem podczas mojej 6 letniej pracy w Instytucie Lotnictwa w Warszawie na stanowisku specjalisty ds. badań nieniszczących.

Od 2013 roku jestem wykładowcą w metodzie UT w Ośrodku Doskonalenia Kadr INTERPROFESJA. Przeprowadzałem również praktyczne szkolenia personelu w zakresie badań naprężeń w kołach kolejowych. Wysoko specjalistyczną wiedzę z zakresu badań nieniszczących materiałów kompozytowych potwierdzają zdobyte przeze mnie certyfikaty UDT-CERT w metodzie ultradźwiękowej, penetracyjnej oraz wizualnej.

Z poważaniem
mgr inż. Tomasz Katz


Copyright © 2016 TOM TEST